प्रेम दिवस

प्रेमदिवसको उपहार

युवराज गौतम, माघ २४, २०७०

आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न कुनै अवसर कुर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर माध्यम आवश्यक हुन्छ। पुरा पढ्नुहोस्