का लेखहरु
तपाईं विद्यालयको शिक्षक, कुनै कार्यालयको कर्मचारी वा अन्य औपचारिक पदमा भएका व्यक्तिलाई सामान्य किसिमको हेयर स्टाइल उपयुक्त हुन्छ । विशेषगरी, औपचारिक पोसाक लगाउनुपर्नेहरूलाई अगाडि अलिकति लामो, पछाडि र साइडमा छोटो केश सुहाउँछ ।
पुरा पढ्नुहोस्