भगवती बस्नेतका लेखहरु
मृत सागर,तँ मरेको नाम लिएर पनि, सधैं जीवन्त छस्, त्यसरी नै म पनि
पुरा पढ्नुहोस्